Hjem


HVORFORVISCENARIO

Viscenario tilbyr en intuitiv mobil plattform som støtter alle tre faser i bygg- og eiendomsbransjen. Alle involverte parter i byggeprosjekter jobber inn mot samme system med tilgang basert på rolle. Ved å ha alle dokumenter, sjekklister og nøkkeldata om prosjekter og eiendom i ett system forenkles rapporteringen. I ettermarked gis leietaker eller boligkjøper tilgang til applikasjonen og de kan rapportere utbedringsoppgaver og følge status på disse. Ved å bruke Viscenario forenkles hverdagen til alle involverte i byggeprosjekt og/eller drifting av eiendom!


ENKELT

Vi setter det opp for deg. Det er enkelt å bruke og det er skalerbart.

OMFATTENDE

Alle involverte parter av bygget ditt er inkludert. De får informasjon, mulighet til kommunikasjon og interaksjon hvor som helst og når som helst.

ØKONOMISK

Viscenario øker produktiviteten til alle som er involvert med bygget ditt. Planer, tegninger, avvik, befaringer, SJA og RUH og befaringer blir håndtert på mobilen. Oppgavene blir utført raskere og til lavere kost – og du slipper kontorarbeidet i etterkant!


ENKELT

OPPSETT. BRUK. SKALERBAR.

OPPSETT

Du skaffer til veie tegninger, dokumenter, brukere, underleverandører og leietagere. Resten håndterer vi.
Vi setter opp bygget ditt i løsningen, lærer opp administrator(er), laster opp og tildeler tilgang til brukerne. All tidkrevende arbeid tar vi for deg. Det eneste du må gjøre er å laste ned en app til mobilen eller nettbrettet ditt. Alt er lagret i Skyen for deg.

BRUK

Viscenario er utrolig enkelt å bruke!
Meldinger, avvik, oppgaver og dokumenter blir styrt via Viscenario-appen på mobilen. Viscenario har sin egen 3D viewer på nettbrett og håndtereradministrative oppgaver på datamaskinen, på mobilen og nettbrett. Meldinger, avvik, SJA, RUH og oppgaver blir etablert, levert og besvart i sanntid.

 

SKALERBAR

Du kan etablere et ubegrenset antall bygninger. Du kan laste opp et ubegrenset antall dokumenter. Du kan gi tilgang til alle ansatte, underleverandører, byggeiere og leietakere.


OMFATTENDE

MENNESKENE. BYGG. DOKUMENTER.

MENNESKENE

Viscenario kobler alle interessenter i et bygg. Alt fra investorer til entreprenører, fra eiere til leverendører, fra eiendomsmeglere til leietagere; alle kan få tilgang på ulike brukernivå for å se og samarbeide med den du vil.

BYGG

Viscenario støtter og kan forbedre alle prosessene til et bygg fra prosjekt via FDV til drift. Alle typer bygg/eiendom må driftes om det er et hotell, skole, sykehus, bygård eller kjøpesenter. Med Viscenario er dette enkelt!

DOKUMENTER

I Viscenario blir dokumenter lagt til av brukere via drag and drop til Viscenario Drive, Office integrasjon er via prosjekthotellet. Hver enkelt bruker mottar alltid siste versjon av et dokument, tilgjengelig på enten mobile enheten eller datamaskinen. 2D og 3D modeller støttes, hvilket gjør navigering til rett dokument svært enkelt.


ØKONOMISK

Viscenario BYGG HAR BEDRE BUNNLINJE

VISCENARIO I SKYEN

Viscenario er skybasert. Det innebærer at alle brukere kan få tilgang til hele systemet når som helst og hvor som helst med deres Internett-tilkoblede enheter. Ved å unngå server- og klientinstallasjoner reduseres kosten betraktelig.

KVALITETSSYSTEM

Med Viscenario har du et kvalitetssystem som sørger for beste praksis for alle ansatte. Du baserer oppgavene på de samme sjekklistene, samme rutinene og bruker de samme malene. Kvalitetssystemet er en del av Viscenario prosjekthotell, som sørger for at ansatte har rett informasjon tilgjengelig i prosjektet når man trenger det.

DOKUMENTHÅNDTERING

Med Viscenario trenger du ikke lenger å dra tilbake til kontoret for å levere eller hente dokumenter og tegninger. Alt er tilgjengelig på nettbrettet slik at du kan utføre jobben basert på siste oppdaterte tegninger. På nettbrettet kan du tegne og forklare et avvik med fingeren på tegningen og deretter legge det ved avviksbeskrivelsen. Dokumentene er live og brukes løpende, fordi de er tilgjengelig til enhver tid.