Bransjer

Entreprenører

De fleste entreprenørfirmaer har flere systemer for å håndtere KS, HMS, FDV-dokumentasjon, tilvalg og befaringer. Viscenario har ett system hvor alt dette dekkes. Viscenario har mobil og nettbrett apper for de ute på byggeplassen med alt fra RUH, SJA, vernerunder til KS arbeid med sjekklister.


Les mer arrow_forward

Utbygger

Det er mange dokumenter og oppgaver å huske på i forbindelse med markedsanalyser, konseptutvikling, plan og byggesaksarbeid og ikke minst under bygging og ettermarked/drift/utleie. Fordelen med Viscenario er at alle oppgavene som må huskes på legges i Viscenario, samt alle dokumenter lagres på prosjektet.


Les mer arrow_forward

Byggeier

Viscenario er skreddersydd for å effektivisere og forbedre administrasjon av drift i leilighets- og kontorbygg, hoteller eller andre bygg som er underlagt aktiv drift. I Viscenario håndterer du oppfølging av driftsoppgaver, dokumentasjon og kommunikasjon mellom eier, leietaker og driftspersonale.


Les mer arrow_forward

Vaktmester drift

Viscenario Service App er verktøyet som bringer den personen som “gjør jobben” inn i informasjonsflyten. Ved å la en leietaker rapportere hendelser eller feil direkte i Viscenario, får den som skal ut og reparere, oppgaven ut på telefonen sin, sammen med sine faste vedlikeholdsoppgaver.


Les mer arrow_forward