Entreprenører

360° mobilplattform for prosjektfasen og ut garantiperioden

Viscenario – Entreprenørenes beste venn

De fleste entreprenørfirmaer har flere systemer for å håndtere Styringssystem med alt fra KS, HMS, FDV-dokumentasjon, tilvalg og befaringer.

Viscenario har mobil og nettbrett apper for de ute på byggeplassen med alt fra RUH, SJA, vernerunder til KS arbeid med sjekklister, logger, bildedokumentasjon, avvikshåndtering, befaringer og FDV-dokumentasjon.

Alle dataene er live og du har til enhver tid full oversikt over alle avvikene. Det er enkelt å lære fra prosjekt til prosjekt for hele tiden å øke kvaliteten i dine prosjekter.

Ved å ha styringssystemet i Viscenario kan du enkelt ha oversikt over viktige prosedyrer, rutiner, tiltakskort og maler. Du kan dele med både interne og eksterne medlemmer. På denne måten vil alle kunne levere med samme høye kvalitet på prosjektene. Alle vil ha tilgang til prosedyrer, rutiner og tiltakskort i nettleser. Du kan på en enkel måte tilpasse alle prosedyrene, tiltakskortene og maler til ditt bruk og din bedrift. Styringssystem er et samlebegrep for systemer bedriften trenger for å ha en god kontroll, styring og mulighet for dokumentasjon av det som skjer i den daglige virksomheten. I Viscenario sitt styringssystem inngår derfor prosesser, maler, sjekklister, bildedokumentasjon, alt for å ivareta internkontrollforskriften, helse, miljø og sikkerhet, kvalitet, kontrakter og innkjøp, maskiner og utstyr, opplæringskrav og forhold rundt påseplikten, seriøsitet, samordning og sosial dumping. Styringssystem har også tiltakskort som er oversikter på hva man gjør i en krisesituasjon, ved uhell, brann, akutt sykdom etc.

Noen eksempler på bruksområder

Alle prosjektdeltakere inkludert ansatte, byggherre, underentreprenører og kjøper av f eks leiligheter får tilgang til den informasjonen de skal ha basert på sin rolle.

Tilvalg

Viscenario Tilvalg

Befaring

Viscenario Befaring
Viscenario Befaring - Ny oppgave

KS

Viscenario Sjekkliste mobil

FDV-dokumentasjon

Viscenario FDV-dokumentasjon

Integrasjon – åpent API. Eksempel på integrasjoner vi har i dag:

Ved å bruke Viscenario sparer prosjektene:

  • 3-4 måneder i tilvalgsarbeid per prosjekt
  • 1 timer per befaring i før-og etterarbeid
  • 30-300 timer per innsamling av FDV dokumentasjon
  • 1 timer i administrasjon per vaktmester per dag