Utbygger

360° med Viscenario, full kontroll på prosjekt og ettermarked

Viscenario – gir deg full kontroll på alle oppgaver og dokumenter i dine prosjekter. Med prosedyrene og malene for SHA styrer du prosjektene til suksess!

Det er mange dokumenter og oppgaver å huske på i forbindelse med markedsanalyser, konseptutvikling, plan og byggesaksarbeid og ikke minst under bygging og ettermarked/drift/utleie. Fordelen med Viscenario er at alle oppgavene som må huskes på legges i Viscenario, samt at alle dokumenter lagres på prosjektet. I tillegg vil Viscenario Styringssystem hjelpe dere med å sørge for at de samme malene og sjekklistene brukes på alle prosjekt. Dere kan enkelt invitere inn entreprenører, rådgivere og samarbeidspartnere, slik at de ser alle felles dokumenter for prosjektene, mens dere ansatte kan se de interne dokumentene. Viscenario er like effektiv som den er enkel og brukervennlig – og informasjonssikkerheten er trygt ivaretatt!

SHA

I Viscenario sitt SHA-system, bestående av lovpålagte SHA-dokumenter for byggherrer og HMS-dokumenter for hovedbedrift og underentreprenører, kan du sette opp faste sjekklister for oppfølging i prosjektene. Ved å lage faste månedlige oppfølginger for KU møter og befaringer kan du dokumentere disse på mobilen eller nettbrettet, og når møtet/befaringen er ferdig flettes alle dataene sammen i en PDF, som kan sendes ut automatisk og lagres automatisk i Viscenario.

Viscenario skaleres like enkelt til de minste bedriftene som til de større. Løsningen vokser sammen med din bedrift. Standardløsningen kan skreddersys ved hjelp av moduler med den funksjonalitet du trenger!

Viscenario SHA

 

Noen eksempler på bruksområder

Alle prosjektdeltakere inkludert ansatte, byggherre, underentreprenører og kjøper av f eks leiligheter får tilgang til den informasjonen de skal ha basert på sin rolle.

Tilvalg

Viscenario Tilvalg

Befaring

Viscenario Befaring
Viscenario Befaring - Ny oppgave

KS

Viscenario Sjekkliste mobil

FDV-dokumentasjon

Viscenario FDV-dokumentasjon

Integrasjon – åpent API. Eksempel på integrasjoner vi har i dag:

Ved å bruke Viscenario sparer prosjektene:

  • 3-4 måneder i tilvalgsarbeid per prosjekt
  • 1 timer per befaring i før-og etterarbeid
  • 30-300 timer per innsamling av FDV dokumentasjon
  • 1 timer i administrasjon per vaktmester per dag