Tilvalg

Viscenario gir deg ett system for å håndtere tilvalg, prosjektnyheter, booking av tilvalgsmøter, FDV-dokumentasjon, boligperm, befaringer, avvikshåndtering og reklamasjonshåndtering. Boligperm på nettbrett og web.

 

Spar 75% av tiden
All tid knyttet til utsendelse, innsamling og videreformidling av tilvalgslister utgår.

Full oversikt
Kjøper bestiller i Viscenario. Bestillingene klare til leverandørene.

Ingen feil
FDV-dokumentasjonen og boligpermen er ferdig når kjøperen har sendt bestillingen sin. Den er tilgjengelig på nettbrett og brukes for å verifisere tilvalg ved befaringer.

Viscenario Tilvalg

 

Viscenario tilbyr en programvare for tilvalg på bolig, leiligheter og hytte-prosjekter.
Både kjøper av boligen, entreprenøren, byggherren og alle underentreprenørene har tilgang til Viscenarios rollestyrte tilvalgsmodul.
Normalt sett bruker man 4-5 måneder på å sette opp og administrere tilvalg i et byggeprosjekt med 150 enheter, men med Viscenario kan det ta så kort tid som bare 1-3 dager. Man bør fortsatt ha dialogen med kjøper, for å sikre en god kundedialog. Men kunden bestiller alle tilvalgene i portalen til Viscenario. Oversikten over alle leilighetene og hvilke parametere de har importeres fra Excel.

 

Kundereisen fra signering og ut garantiperioden:

Kjøperen har ett brukernavn og passord for å finne alt fra prosjektnyheter, tegninger og tilvalg,  til dialog med utbyggeren og reklamasjonshåndtering. Kjøperen får opp dette i webgrensesnitt/nettbutikken, hvor man velger hvilke tilvalg man ønsker. Et tilvalg er en individuell tilpasning, basert på hver enkelt kundes behov og ønsker. Typiske tilvalg kan være på kjøkken, fliser, VVS, elektro, maling, parkett og fotlister.

Kjøperen ser de aktuelle/tilgjengelige tilvalgene for boligen sin delt inn i individuelle faner/kategorier. Alle produktene under tilvalgskategorien vises med produktbeskrivelser/produktdetaljer, bilder, filmer og produktdatablader. Når kjøperen har haket av på de tilvalgene hun ønsker, sender hun av gårde bestillingene med ett enkelt tastetrykk! Om hun ikke er helt sikker enda, kan bestillingen lagres til senere.

Kjøperen kan laste ned og skrive ut EL-tegningene og markere hvor på det elektroniske anlegget de ulike tilvalgene skal være. Deretter laster kjøperen opp et bilde av tegningen på Viscenario, med markeringer og forklaringer på hvilket produkt som skal settes opp hvor.
Det er en egen fane ved siden av tilvalgskategoriene i Viscenario, der kjøperen kan stille spørsmål og få svar. Kjøperen får en boligperm, som er tilgjengelig i nettleseren og på nettbrettet.

Når bestillingene er sendt har kjøperen boligpermen tilgjengelig, med datablad på sine tilvalg, salgstegningen, EL-tegningen og tilvalgsordren digitalt i Viscenario. Når ordren er sendt får kjøper en kopi på epost.

 

Hva kreves for å få satt opp tilvalgsløsningen?

Entreprenøren eller byggherren definerer hvilke tilvalg som skal gjelde på det aktuelle prosjektet. Man kan også bruke tilvalgsprodukter fra tidligere prosjekter om igjen.

Følgende må registreres:
Produkter med pris og bestillingsfrister, samt faner/kategorier de ulike produktene skal presenteres på. Det må legges inn salgstegninger og EL-tegninger på alle leilighetene. Vilkår som kunden må akseptere før de kan gjøre tilvalgene må defineres.

Alle leilighetene med rom og parametere importeres inn fra Excel. Disse parameterne blir med i prisutregningen. For eksempel blir antall meter fotlist vist og regner ut aktuell pris for kjøperen.

Dette sparer dere av tid

 • Når kjøperen har sendt bestillingen på de aktuelle tilvalgene, så vil FDV-dokumentasjonen og boligpermen opprettes automatisk sammen med produktenes tilhørende datablader.
 • Med bare to klikk blir bestillingene eksportert til Excel og er klare til å sendes til de ulike leverandørene. Da får du bestillingene delt inn etter fag, hva som er totalsummen på hele prosjektet og hva de ulike leilighetene skal ha. Det er enkelt å sjekke inngående fakturaer fra deres underentreprenører opp mot bestillingene.
 • Man kan enkelt sende ut e-post til alle kjøperne i et prosjekt.
 • Når entreprenøren skal gå ferdigbefaringer, overtakelsesbefaringer eller ettårsbefaringer, så har de all informasjonen og historikken som gjelder denne leiligheten tilgjengelig på nettbrettet sitt.
  • Der har de all FDV-dokumentasjon, salgstegningen, EL-tegningen, tilvalgsordren og databladene på alle tilvalgene og standardvalgene.
  • I tillegg har de live status på alle avvik og pågående oppgaver på den aktuelle leiligheten. Alt dette har de med seg på nettbrettet sitt.
 • Ved selve befaringen vil man punktmarkere de stedene man finner avvik på salgstegningen. Feilene vil automatisk bli sendt til den personen som har ansvar for å utbedre dem. Når befaringen er ferdig signerer kjøperen og entreprenøren den digitale befaringsprotokollen, før entreprenøren oppretter den som et PDF-dokument. Befaringsprotokollen er da fylt ut med avvikene, tegningen med punktmerker, bilder, tekst og signaturen. Den blir automatisk lagret på den aktuelle leiligheten.
 • Ved å bruke sjekklister for å standardisere befaringer, kan du enkelt hente ut oversikter over avvik fra forbefaringene og sammenlikne de med avvik funnet ved overtakelser eller ettårsbefaring.
 • Underleverandører som for eksempel elektrikere og kjøkkenleverandører laster opp oppdaterte tegninger på aktuelle leiligheter rett i Viscenario. De har også tilgang til oppdaterte tegninger og dokumenter på prosjektet.
 • Underleverandørene laster også opp FDV-dokumentasjonen på fellesareal i samme løsning, slik at FDV-dokumentasjonen på hele bygget er tilgjengelig i Viscenario. Styret i sameiet får da tilgang til FDV-dokumentasjonen på fellesareal og boligkjøperne får boligpermen for sin bolig. Alt dette er tilgjengelig på nettbrett (iOS og Android).

 

Fordelen når alt henger sammen i en 360° Viscenario

 • Betydelig besparelse av tid knyttet til administrasjon
 • Minimert risiko for feil
 • Liveoversikter over alle oppgaver og avvik på hele prosjekter og helt ned på leilighetsnivå
 • Bedre kommunikasjon
 • Bedre rapportering
 • Alt av FDV er automatisk lagt på rett leilighet.
 • Underleverandørene legger inn sin FDV-dokumentasjon

Kundene våre sparer 75% av tiden de normalt ville brukt om de brukte penn og papir i tillegg til Excel.