Befaring

Befaringer i Viscenario

Ved å bruke Viscenario til å få dokumentert ulike befaringer som ferdigbefaring med kunde, overtakelsesbefaringer, ettårsbefaringer eller befaring med byggherre eller underentreprenør, så vil du spare all kontortiden du ville ha brukt i etterkant av hver befaring.

 

All informasjon tilgjengelig
Tegninger, FDV-dokumentasjon, boligperm, tilvalg samt oversikt over innrapporterte feil og mangler er live på nettbrettet

Sparer 1 time i etterarbeid
Viscenario fletter sammen signatur, bilder, tekst, avvik og tegning til en protokoll.

Ser live oversikt over åpne avvik
Live oversikt over alle åpne feil og mangler er tilgjengelig på nettbrett. Krever ingen forberedelser før selve befaringen.

 

Tilgang til all informasjon om prosjektet på nettbrett

Når du bruker Viscenario til befaringer har du med deg alle tegninger, FDV-dokumenter, tilvalg og tilvalgsordre i Viscenario på nettbrettet ditt. I tillegg har du liveoversikt over alle avvik på bygget og den aktuelle leiligheten. Denne informasjonen gjør at du har alt med deg – og tilgjengelig til enhver tid.

Viscenario Befaring
Viscenario Befaring - ny oppgave

 

Protokollen fra befaringen blir automatisk lagret og mailet

Ved å bruke Viscenario på et nettbrett får du opp tegningene av bygget eller leiligheten, der du kan punktmarkere stedene det er påvist avvik. Det er også mulig å punktmarkere i tilvalgsordren, endringsordren eller andre dokumenter som er viktig å ha med på befaringen. Oppgaven(e) med å rette avvikene delegerer du da til riktig fagperson fra nettbrettet. Når du er ferdig signerer byggherren og kunden på nettbrettet. Viscenario fletter så sammen all informasjon som logo, prosjekt, bygg/leilighet, tegningsnummer, avvik med kommentarer og bilder, samt signaturer fra de som var tilstede.

 

Standardisere befaringer ved å bruke sjekklister

Du kan også kombinere en befaring med en sjekkliste. Fordelen med sjekklister er at man standardiserer hvordan befaringen skal dokumenteres. På hvert sjekkpunkt kan man legge inn en kommentar med bilde eller lage en mangel. Når sjekklisten er utfylt og du er ferdig med befaringen, så fletter Viscenario alt dette sammen til et PDF-dokument og lagrer det automatisk i dokumentmappene på det aktuelle prosjektet eller bygget/leiligheten.

 

Lære fra prosjekt til prosjekt

Fordelen med å bruke Viscenario til sjekklister er at du kan lære fra prosjekt til prosjekt. Du kan for eksempel enkelt få ut en oversikt over hvor mange avvik som er funnet på alle forbefaringer i prosjekt A, sammenlignet med antall avvik fra forbefaringer i prosjekt B.

 

Du sparer minimum 1 time i kontorarbeid etter befaringen

Kundene våre sparer minimum 1 time i etterarbeid ved å bruke Viscenario til å lage befaringsprotokoller.