Styringssystem

I styringssystemet finner du oversikt over viktige prosedyrer, rutiner, tiltakskort og maler. Du kan dele med både interne og eksterne medlemmer. På denne måten vil alle kunne levere med samme høye kvalitet på prosjektene.

Du kan på en enkel måte tilpasse alle prosedyrene, tiltakskortene og maler til ditt bruk og din bedrift.

Styringssystem er et samlebegrep for systemer bedriften trenger for å ha en god kontroll, styring og mulighet for dokumentasjon av det som skjer i den daglige virksomheten.

I Viscenario sitt styringssystem inngår derfor prosesser, maler, sjekklister, bildedokumentasjon, alt for å ivareta internkontrollforskriften, helse, miljø og sikkerhet, kvalitet, kontrakter og innkjøp, maskiner og utstyr, opplæringskrav og forhold rundt påseplikten, seriøsitet, samordning og sosial dumping.

Styringssystem har også tiltakskort som er oversikter på hva man gjør i en krisesituasjon, ved uhell, brann, akutt sykdom etc.

Bruk menyen til venstre for å navigere etter prosedyrer og maler for internkontroll. Her finner du prosedyrer som skal hjelpe dere med å følge opp internkontrollforskriftens krav. Internkontrollforskriften gir en rekke forhold som bedriften må passe på i sitt planleggingsarbeid og under gjennomføringen av produksjon.

Internkontrollforskriften gjelder for all virksomhet og for alle bedrifter.

speaker_notes