Innsamling av FDV-dokumentasjon

Viscenario tilbyr oppsett med tydelige krav til FDV-dokumentasjon og boligperm. For å få en god FDV-dokumentasjon, så kreves det gode rutiner og maler for hvordan FDV-dokumentasjonen skal se ut. Ved å bruke FDV-oppsettet som vi tilbyr i Viscenario, så vil alle underentreprenører og ansatte enkelt kunne laste ned maler på hva som skal leveres på de ulike fagene, med eksempeltekster.

 

Fast oppsett og maler
Vi tilbyr fast oppsett med maler for bolig og næringsbygg.

UE laster opp og sender inn til godkjenning
Ansatte og UE laster opp aktuell FDV-dokumentasjon. Egen workflow for godkjenning av FDV-dokumentasjon.

Enkelt å verifisere og godkjenne FDV
Dokumentkontroller/prosjektledelsen godkjenner eller avviser FDV-dokumentasjonen.

Viscenario FDV-dokumentasjon

 

Underentreprenører laster opp og sender FDV-dokumentasjonen til godkjenning

Underentreprenørene og de ansatte hos entreprenøren har i prosjektene tilgang til prosjektdokumenter og tegninger i Viscenario. De får også avvik pushet ut i Viscenario-appen. Når en underentreprenør eller ansatt går inn i Viscenario for å se på malene på sitt fag, vet de hvordan FDV-dokumentasjonen skal se ut. Når de har fylt ut malen bruker de enten Viscenario Drive til «å slippe» dokumentene på rett mappe i bygningsdelstabellen, eller de laster dem opp i nettleseren. Når de har sendt det til godkjenning vil dokumentkontrolleren eller FDV-rådgiveren enten godkjenne eller avvise FDV-dokumentasjonen. Godkjent FDV-dokumentasjon er da tilgjengelig i boligpermen for kjøperen og til styret i sameiet/byggeier for felles areal.

 

Viscenario FDV-dokumentasjon for kunde

 

FDV-dokumentasjonen er tilgjengelig på nettbrett og web

I Viscenario får kunden FDV-dokumentasjonen sin enten via Viscenario-appen til nettbrett eller via nettleseren. Har man mange eiendommer i Viscenario, er det enkelt å finne FDV på de ulike eiendommene. Det er enkelt å søke etter og finne FDV-dokumentasjonen. Vaktmesteren får tilgang til FDV-dokumentasjon på Felles areal.

 

Oppfølging av serviceavtaler

Ved å sette opp faste oppgaver på når de ulike servicene skal utføres og hva som skal sjekkes, så sørger du for at det blir utført i henhold til inngått serviceavtale.