Ferdigbefaring med kunde

Ferdigbefaring med kunde i Viscenario

Ved å bruke Viscenario til å dokumentere ferdigbefaringer av bygg og leiligheter vil du spare all kontortiden du ville ha brukt i etterkant av hver befaring, samt at du enkelt vil få oversikt over avvikene du finner på ferdigbefaringene.

 

All informasjon tilgjengelig
Tegninger, FDV-dokumentasjon, boligperm, tilvalg samt oversikt over innrapporterte feil og mangler er live på nettbrettet

Sparer 1 time i etterarbeid
Viscenario fletter sammen signatur, bilder, tekst, avvik og tegning til en protokoll.

Ser live oversikt over åpne avvik
Live oversikt over alle åpne feil og mangler er tilgjengelig på nettbrett. Krever ingen forberedelser før selve forbefaringen.

 

Tilgang til all informasjon om prosjektet på nettbrett

Når du bruker Viscenario på befaringer har du med deg alle tegninger, FDV-dokumenter, tilvalg og tilvalgsordre i Viscenario på nettbrettet ditt. I tillegg har du liveoversikt over alle avvik på bygget og den aktuelle leiligheten. Denne informasjonen gjør at du har alt med deg – og tilgjengelig til en hver tid.

 

Protokollen fra ferdigbefaringene blir automatisk lagret og mailet 

Ved å bruke Viscenario på nettbrett, får du opp tegningene av bygget eller leiligheten, der du kan punktmarkere stedene det er påvist avvik på.  Det er også mulig å punktmarkere i tilvalgsordren, endringsordren eller andre dokumenter som er viktig å ha med på befaringen. Oppgaven(e) med å rette avvikene delegerer du da til riktig fagperson fra nettbrettet. Når du er ferdig signerer byggherren, kunden på nettbrettet. Viscenario fletter så sammen all informasjon som logo, prosjekt, bygg/leilighet, tegningsnummer, avvik med kommentarer og bilder, samt signaturer fra de som var tilstede.

 

Standardisere befaringer ved å bruke sjekklister

Du kan også bruke sjekklister for å dokumentere ferdigbefaringene. Fordelen med sjekklister er at man standardiserer hvordan man skal dokumentere ferdigbefaringene. På hvert sjekkpunkt kan man legge inn en kommentar med bilde eller lage et avvik. Når sjekklisten er utfylt og du er ferdig med forbefaringen, så fletter Viscenario alt dette sammen til et PDF-dokument og lagrer automatisk denne i dokumentmappene på det aktuelle prosjektet eller bygget/leiligheten. Du sparer alt etterarbeid ved å flette sammen bilder, tekst og avvik til et referat fra forbefaringen. I tillegg til dette er alle avvikene som du har opprettet i forbindelse med forbefaringen allerede pushet ut til den/de som må utbedre dem. Liveoversikt over alle oppgaver og avvik finner man da i Viscenario.

 

Lærer fra prosjekt til prosjekt

Fordelen med å bruke Viscenario til ferdigbefaringer er at du kan lære fra prosjekt til prosjekt. Du kan eksempel enkelt få ut en oversikt over hvor mange avvik som er funnet på alle ferdigbefaringer i prosjekt A, sammenlignet med antall avvik fra ferdigbefaringer i prosjekt B. Noe de fleste vet er at det er billigere å finne feilen(e) før overtakelse, så ved å ha fokus på å finne avvikene tidligere vil det være store besparelser i garantiperioden.