Ettårsbefaring

Ettårsbefaring på nettbrett

Ved å bruke Viscenario til å få dokumentert ettårsbefaring av bygg og leiligheter vil du spare all tiden du vanligvis ville brukt på kontoret i etterkant.

 

All informasjon tilgjengelig
Tegninger, FDV-dokumentasjon, boligperm, tilvalg samt oversikt over innrapporterte feil og mangler er live på nettbrettet

Sparer 1 time i etterarbeid
Viscenario fletter sammen signatur, bilder, tekst, mangler til en protokoll.

Ser live oversikt over åpne mangler
Live oversikt over alle åpne feil og mangler er tilgjengelig på nettbrett. Krever ingen forberedelser før selve ettårsbefaringen.

 

Tilgang til all informasjon om prosjektet på nettbrett

Når du bruker Viscenario til ettårsbefaringer har du med deg alle tegninger, FDV-dokumenter, tilvalg og tilvalgsordre i Viscenario på nettbrettet ditt. I tillegg har du liveoversikt over alle reklamasjoner på bygget og den aktuelle leiligheten. Denne informasjonen gjør at du har alt med deg – og tilgjengelig til enhver tid.

Protokollen fra ettårsbefaringen blir automatisk lagret og mailet

Ved å bruke Viscenario på nettbrett, får du opp tegningene, overtakelsesprotokollen, samt FDV-dokumentasjonen av bygget eller leiligheten, der du kan punktmarkere stedene det er påvist mangler på. Oppgaven(e) med å rette avvikene delegerer du da til riktig fagperson fra nettbrettet. Når du er ferdig med dette kan du og kunden signere på nettbrettet. Viscenario fletter så sammen all informasjon som logo, prosjekt, bygg/leilighet, tegningsnummer, avvik med kommentarer og bilder, samt signaturer fra de som var tilstede.

 

Standardisere ettårsbefaringer ved å bruke sjekklister

Du kan også kombinere en ettårsbefaring med en sjekkliste. Fordelen med sjekklister er at man standardiserer hva som skal sjekkes og hvordan man skal dokumentere ettårsbefaringen. På hvert sjekkpunkt kan man legge inn en kommentar med bilde eller lage en oppfølgingsoppgave/et avvik. Når sjekklisten er utfylt og du er ferdig med ettårsbefaringen, så fletter Viscenario alt dette sammen til et PDF-dokument og lagrer det automatisk i dokumentmappene på det aktuelle prosjektet eller bygget/leiligheten. Du sparer alt etterarbeidet med å flette sammen bilder, tekst og avvik til en protokoll. I tillegg er alle avvikene som du har opprettet iforbindelse med ettårsbefaringen allerede pushet ut til den/de som skal utbedre dem.

 

Se live statusen over mangler fra overtakelsene, reklamasjoner eller innmeldte saker til ettårsbefaringen

Når kunden rapporterer inn reklamasjoner eller saker de ønsker skal ses på ifm ettårsbefaringen vil disse være tilgjengelig i Viscenario på nettbrettet, slik at du ikke har noe særlig forberedelse til ettårsbefaringen. Under selve befaringen går dere gjennom de innmeldte sakene, lukker de som kan lukkes og delegerer de som må løses, før selve referatet signeres og genereres.

 

Lærer fra prosjekt til prosjekt

Fordelen med å bruke Viscenario til å dokumentere ettårsbefaringer er at du kan lære fra prosjekt til prosjekt. Du kan for eksempel enkelt få ut en oversikt over hvor mange reklamasjoner har vi hatt første driftsår i prosjekt A, sammenlignet med antall i prosjekt B.

 

Du sparer minimum 1 time i kontorarbeid

Kundene våre sparer minimum 1 time i etterarbeid ved å bruke Viscenario til å dokumentere ettårsbefaringer.