360° graden overzichtmet Viscenario, volledige controle inprojecten en beheer achteraf.

Viscenario – biedt volledige controle over alle taken en documenten in uw projecten

Er zijn veel documenten en taken welke ontstaan tijdens de marktanalyse, conceptontwikkeling, planning en bouwwerkzaamheden. In het bijzonder tijdens de bouw en after-sales en beheer fase.

Het voordeel van Viscenario is dat alle taken die moeten worden opgevolgdinViscenario worden geplaatst, evenals alle documenten die in het project worden ontvangen of opgesteld. Daarnaast zal het Viscenario Quality System u helpen om ervoor te zorgen dat dezelfde sjablonenen check-lijstenworden gebruikt op de projecten. U kunt eenvoudig uw aannemers, adviseurs en partners toegang geven tot Viscenario, zodat ze alle documentenvoor geautoriseerde projecten kunnen inzien. Terwijl de werknemers de interne documenten daarnaast ook kunnen inzien. Viscenario is even effectief alsgebruikersviendelijk, daarnaast is uw informatiebeveiliging veilig verzorgd! Daarom noemen wijonszelf “De vastgoed ontwikkelaar´s beste vriend”.

Viscenario is volledig schaalbaar, waradoor de de kleinste en grote bedrijven ermee kunnen werken. De oplossing groeit mee met uw bedrijf. De standaard oplossing kan worden aangepast met behulp van modules waardoor u allen gebruik maakt vande functionaliteit die u nodig heeft!

Voorbeelden van toepassing:

Alle project-deelnemers waaronder medewerkers, aannemers, onderaannemers en kopers van de appartementen, hebben toegang tot de informatie die ze nodig hebben op basis van hun rol.

Project

 • Opties
 • Uitzonderingen afhandelen
 • Inspecties
 • Veiligheidsinspecties
 • Verslag over onverwachte incidenten
 • Veiligheid functieanalyse
 • Tekenen Management (ook ondersteunt IFC)
 • Document
 • Documenten van het werk uitgevoerd met behulp van taken met checklists
 • Met twee klikken krijgt u de volledige controle over non-conformiteiten, rapporten over de onverwachte incidenten en veiligheid functieanalyse.

Het verzamelen van onderhouds en operationele documenten

 • Onderaannemers kunnenonderhoud en operationele documentatie uploaden en versturen voor goedkeuring.
 • Document Controller keurt goed of verwerpt onderhouds- en operationele documenten.
 • Het opzetten van service-overeenkomsten die ondertekend kunen worden.

Beheer/ After Sales

 • Koper ontvangt zijnonderhouds- en operationele documentatie van het appartement of gebouw.
 • Koper kan afwijkingen en problemen inhun appartement of gebouw in Viscenario melden
 • Koper krijgt regelmatig updates over onderhoudstaken
 • Het call center heeft de volledige controle over wat er gebeurt in de projectfase en kan eenvoudig klachten beantwoorden of afwijzen.
 • Voor-inspecties, een jaar inspecties kunnen eenvoudigworden uitgevoerd met Viscenario op een tablet. Het rapport wordt digitaal ondertekend door de koper en de projectontwikkelaar.
 • De beheerderskrijgenonderhouds- en operationele documentatie over de gemeenschappelijke ruimtes en service-overeenkomsten directin Viscenario.
 • De beheerders kunnen toegang krijgen tot hun normale wekelijkse opdrachten en installatie en onderhoudsdocumentatie.

Door het gebruik van Viscenario projecten kunnen de volgende voordelen ontstaan:

 • 3-4 maanden doorlooptijd verkorting in hetoptionele werk per project
 • 1 uur per inspectie in de pre-en post-productie
 • 1 uur per verslag met betrekking totonverwachte incidenten
 • 1 uur per opdracht aangaande veiligheidsanalyse
 • 2 uur per veiligheidsinspecties
 • 30-300 uur bij hetverzamelen van Onderhouds- en operationele documentatie
 • 1 uur na ingebruikname per beheerderper dag