Viscenario holder orden på all kommunikasjon og dokumentasjon mellom leietaker, utleier, megler og underleverandører. Samtidig effektiviserer Viscenario inn- og utflytt og oppsummering etter visningsrunder.

En fleksibel sjekklistemodul gjør at du kan skrive inn kommentarer og generere oppgaver til deg selv, og andre, mens du gjennomfører kundemøter/visninger. Når visningen er ferdig, lukker du saken og mottar oppsummering av visningen, inklusive kommentarer, som en pdf-rapport på e-post. Denne kan du videresende til din potensielle kunde og/eller lagre den rett i CRM-systemet, fks. Super Office på prospektet.

Faste oppgaver, som sjekkliste fra innflytt inkl. kommentarer og avvik, ligger klare for håndtering av utflytt. Alle avvik som blir generert ved inn- og utflytt, blir delegert direkte til riktig person, for en effektiv administrasjon av utflytt og at nye leietaker flytter inn. Denne rapporten kan også sendes elektronisk. Signering kan gjøres direkte i nettbrettet.

All dokumentasjon knyttet til et utleieobjekt kan legges tilgjengelig for visning på nettbrett – når som helst, hvor som helst til de som skal ha tilgang til den.