Viscenario overlevering erstatter permen med FDV-dokumentasjonen som i dag overleveres på papir eller ved hjelp av USB disk. Viscenario gir de ulike entreprenørene tilgang til å laste opp FDV dokumentasjon via webben til Viscenario. Dokumentasjonen godkjennes og vil deretter automatisk være tilgjengelig i Viscenario-appen. Ansvarlige for drift av bygningen kan se 2D tegninger, 3D modeller og FDV dokumentasjon på eget nettbrett. Feil og mangler i garantiperioden registreres rett i Viscenario som igjen da gir enkel oversikt over utestående saker.

“Bli digital – Overlever et profesjonelt sett FDVdokumentasjon – på en måte byggherren kan bruke i driften”

Masse Permer FØR Viscenario 1910

Gjør “As-built” dokumentasjon tilgjengelig for byggherren. Ikke i en perm eller på en DVD – men gjøre den tilgjengelig i Cloud. Viscenario gjør informasjonen tilgjengelig på nettbrett eller smarttelefon -der den trengs.

Gi dine underleverandører tilgang til Viscenario slik at de kan laste opp deres dokumentasjon. Logg og lagre alle avvik under hand-over og i garantitiden direkte på stedet i bygget avviket er, og bruk ViscenarioGo for enkel oppfølging.

BIM som et visuelt navigasjonssystem

I Viscenario knyttes FDV-dokumentene til de rommene, systemene, etasjene eller byggene de gjelder. Dokumentene er samtidig søkbare gjennom en søkemotor og kan når som helst settes sammen etter bygningsdelstabellen eller tilsvarende klassifikasjoner. Overleveringen har i tillegg til selve dokumentasjonen, en modell av bygget som kan brukes til å navigere i documenter, en søkefunksjon basert på fagområder og dokumenttyper og støtte for avvikshåndtering og anbefalt vedlikehold.

I driftsfasen brukes da BIM-en som en virtuell modell av bygget,  hvor dokumentene kan finnes ved å rett og slett trykke på rommet eller systemet de hører til. Eksempel:

Oppvaskemaskinen på storkjøkkenet virker ikke: –> trykk på kjøkkenet –> trykk på produktdatablad –> hvitevarer -> alle produktdatabladene på hvitevarer i dette kjøkkenet kommer opp i en liste ->Trykk på den oppvaskemaskinen det gjelder -> PDF-en vises på iPaden. Vips! Så vet du hvilken sikring du skal løpe ned og bytte. Uten å måtte stikke innom kjøkkenet for å sjekke.

Ved å bruke Viscenario BIM slipper man befaringer, letting etter dokumenter i permer eller på en USB-stick. Dokumentasjonen er tilgjengelig der noen trenger den – akkurat i det den trengs.

BIM – en visuell modell for enkel navigasjon i driftsfasen

Viscenario leser inn modellene direkte fra prosjekteringsprogramvaren ved hjelp av det åpne ifc-formatet. Da kan modellen vises direkte på nettbrett i Viscenario. Det vil ofte være arkitektmodellen som er mest brukt for å finne driftsdokumentasjon og oppgaver knyttet til rom eller deler av bygget. De ulike systemmodellene fra fks VVS og elektro kan også legges inn for enkel, visuell navigasjon i informasjon i driftsfasen.

Målinger hos bedrifter som bruker Viscenario, viser at driftsavdelingen sparer 1-2 timer pr ansatt i forenklet administrasjon og dokumentasjon av oppgaver og henvendelser.