Viscenario er skreddersydd for å effektivisere og forbedre administrasjon av drift i leilighets- og kontorbygg, hoteller eller andre bygg som er underlagt aktiv drift. I Viscenario håndterer du oppfølging av driftsoppgaver, dokumentasjon og kommunikasjon mellom eier, leietaker og driftspersonale.

Vi leverer teknologien som gjør at oppfølging av planlagt og ad-hoc vedlikehold, dokumentasjon, befaringsrunder og andre oppgaver i driftsfasen kan gjøres på smarttelefoner og nettbrett mens informasjonen alltid er tilgjengelig i nettskyen. De som har kontorjobb, får tilgang til informasjonen via web, mens alle de som beveger seg i bygningsmassen for å utføre sitt arbeide, bruker telefon og nettbrett. Alle brukergrensesnittene er laget for å passe arbeidsform og -situasjon til hver enkelt person.

Vi har laget Viscenario ut fra at vi kjenner norsk bygge- og  eiendomsnæring og innovasjonsfronten innen IT. Viscenario tilgjengeliggjør også FDV-dokumentasjon(Forvaltning, Drift og Vedlikehold) på nettbrettet eller rett på aktuell vedlikeholdsoppgave, og du kan knytte dokumentasjonen direkte til et bestemt rom eller en etasje, dersom du har en BIM (bygningsinformasjonsmodell) tilgjengelig for bygget ditt.

“Leietakerpermen med oppgaver for internkontroll og dokumentasjon er nå også tilgjengelig for leietakerne i Viscenario”

Viscenario Building sparer både leietaker og vaktmester den første turen for å befare feilen. Du trenger ikke å huske og ringe i åpningstiden for å melde fra om feil, og ingen trenger å bruke store deler av arbeidsdagen på telefonen i stedet for å fikse problemene. Viscenario appen er åpen 24-7. Målinger viser at våre kunder sparer gjerne 2 timer pr person pr dag i driftsavdelingen når de tar i bruk Viscenario.

building Viscenario støtter 3D-modeller/BIM på det åpne formatet IFC. Med en modell, kan brukerne navigere i det virtuelle miljøet for å finne dokumentasjon eller se på historiske saker som er rapportert inn. Eller rett og slett rapportere inn nye feil via modellen.

Leietakere og teamleder for vaktmester ser “live” statistikk på driftstatus: Bilde Report