360° grader med Viscenario, full Kontroll på Prosjekt og Ettermarked

Viscenario – gir deg full kontroll på alle oppgaver og dokumenter i dine prosjekter

Det er mange dokumenter og oppgaver å huske på i forbindelse med markedsanalyser, konseptutvikling, plan og byggesaksarbeid og ikke minst under bygging og ettermarked/drift/utleie.

Fordelen med Viscenario er at alle oppgavene som må huskes på legges i Viscenario, samt alle dokumenter lagres på prosjektet. I tillegg vil Viscenario Kvalitetssystem, hjelpe dere med å sørge for at de samme malene, sjekklistene brukes på alle prosjekt. Dere kan enkelt invitere inn entreprenører, rådgivere og samarbeidspartnere, slik at de ser alle felles dokumenter for prosjektene. Mens dere ansatte kan se de interne dokumentene. Viscenario er like effektiv som den er enkel og brukervennlig – og informasjonssikkerheten er trygt ivaretatt! Det er derfor vi kaller oss «Eiendomsutviklerens beste venn».
Viscenario skaleres like enkelt til de minste bedriftene som til de større. Løsningen vokser sammen med din bedrift. Standardløsningen kan skreddersys ved hjelp av moduler med den funksjonalitet du trenger!

Noen eksempler på bruksområder
Alle prosjektdeltakere inkludert ansatte, byggherre, entreprenører, underentreprenører og kjøper av eks leiligheter får tilgang til den informasjonen de skal ha basert på sin rolle.

Prosjekt

•   Tilvalg
•   Avvikshåndtering
•   Befaringer
•   Tegningshåndtering (støtter også IFC)
•   Dokumenthåndtering
•   Dokumenterer utført arbeid ved bruk av oppgaver med sjekklister
•   Ved 2 trykk får du full oversikt over hva som er eks utestående av avvik.

Innsamling av FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold)

•   Underleverandører laster opp og sender FDV dokumentasjonen til godkjenning.
•   Dokumentkontrolleren godkjenner eller avviser FDV dokumentasjonen og boligpermen.
•   Oppsett av inngåtte serviceavtaler

Ettermarked
•   Kjøper får sin FDV dokumentasjon eller Boligperm i Viscenario på nettbrett eller web.
•   Kjøper reklamerer på feil og mangler i Viscenario
•   Kjøper får faste vedlikeholdsoppgaver
•   Kundesenteret har full kontroll på hva som er utført i prosjektfasen og kan enkelt avvise eller finne svar på reklamasjoner.
•   Forbefaringer, ettårsbefaringer utføres i Viscenario på nettbrettet. Rapporten signeres av kjøper og eiendomsutvikler.
•   Styrene i sameiene får FDV dokumentasjonen på felles areal og faste service avtaler i Viscenario.
•   Vaktmesterne får tilgang til sine faste ukesoppgaver samt FDV dokumentasjonen.

Ved å bruke av Viscenario sparer prosjektene:
•   3-4 måneder i tilvalgsarbeid per prosjekt
•   1 timer per befaring i før-og etterarbeid
•   30-300 timer per innsamling av FDV dokumentasjon
•   1 timer i administrasjon per vaktmester per dag