360° grader med Viscenario, full Kontroll på Prosjekt og Ettermarked

Viscenario – Entreprenørenes beste venn

De fleste entreprenører har et stort omfang av rutiner, sjekklister, dokumenter, befaringer, vernerunder, feil/mangler og oppfølginger av underleverandører. Ofte finnes det ingen samlet oversikt. Uten kontroll vil hundretusener av kroner liste seg stille bort fra bunnlinjen hvert eneste år.
Vi tilbyr en løsning som gir din virksomhet muligheten til å kvitte seg med penn og papir, samt unødvendige dyr tidsbruk med dobbeltarbeid i prosjektet. Løsningen er like effektiv som den er enkel og brukervennlig – og informasjonssikkerheten er trygt ivaretatt! Det er derfor vi kaller oss «Entreprenørens beste venn».
Viscenario skaleres like enkelt til de minste bedriftene som til de større. Løsningen vokser sammen med din bedrift. Standardløsningen kan skreddersys ved hjelp av moduler med den funksjonalitet du trenger!

Noen eksempler på bruksområder
Alle prosjektdeltakere inkludert ansatte, byggherre, underentreprenører og kjøper av eks leiligheter får tilgang til den informasjonen de skal ha basert på sin rolle.

Prosjekt
•   Tilvalg
•   Avvikshåndtering
•   Befaringer
•   Vernerunder
•   RUH (Rapport om uønskede hendelser)
•   SJA (Sikker jobbanalyse)
•   Tegningshåndtering og dokumenthåndtering (støtter også IFC)
•   Inntakskontroll på byggeplassen og registrering av besøk
•   Logistikkmodul for lastesoner på byggeplass
•   Ved 2 trykk får du full oversikt over hva som er eks utestående av avvik, RUH og SJA.

Innsamling av FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold)

•   Viscenario har FDV-maler for alle fag for bolig og næringnspropsjekter. Slik at underleverandører laster opp og sender FDV dokumentasjonen til godkjenning, basert på malverket.
•   Dokumentkontrolleren godkjenner eller avviser FDV dokumentasjonen og boligpermen.
•   Oppsett av inngåtte serviceavtaler

Ettermarked
•   Kjøper får sin FDV dokumentasjon eller Boligperm i Viscenario på nettbrett eller web.
•   Kjøper reklamerer på feil og mangler i Viscenario
•   Kjøper får faste vedlikeholdsoppgaver
•   Kundesenteret har full kontroll på hva som er utført i prosjektfasen og kan enkelt avvise eller finne svar på reklamasjoner.
•   Forbefaringer, ettårsbefaringer utføres i Viscenario på nettbrettet. Rapporten signeres av kjøper og eiendomsutvikler.
•   Styrene i sameiene får FDV dokumentasjonen på felles areal og faste service avtaler i Viscenario.
•   Vaktmesterne får tilgang til sine faste ukesoppgaver samt FDV dokumentasjonen.

Ved å bruke av Viscenario sparer prosjektene:
•   3-4 måneder i tilvalgsarbeid per prosjekt
•   1 timer per befaring i før-og etterarbeid
•   1 timer per RUH (Rapport om uønsket hendelse)
•   1 timer per SJA (Sikker jobbanalyse)
•   2 timer per vernerunde
•   30-300 timer per innsamling av FDV dokumentasjon
•   1 timer i administrasjon per vaktmester per dag