HVORFORRUH PÅ MOBILEN

Innrapportering av RUH (uønskede hendelser) på byggeplass skjerper fokus på sikkerhet og bidrar til færre ulykker.


SPAR 1 TIME PER RUH

Live oversikt over status på alle RUHér. Tilgjengelig på mobil og web.

FULL OVERSIKT

Enkelt henter ut oversikt over antall RUH per kategori.

LÆRER OG SKJERPER FOKUS

skjerper fokus på sikkerhet og bidrar til færre ulykker.

Kontakt meg:captcha

RUH FOKUS GIR NEDGANG I ANTALL ULYKKER

Erfaring fra våre kunder viser at en økning i RUH-er gir en nedgang i antall ulykker. Dette skyldes økt bevissthet rundt sikkerhet og fokus på å følge rutiner og forskrifter for å unngå farlige situasjoner.

Ved å bruke Viscenario på mobilen får alle prosjektdeltakere enkelt tilgang til å registrere RUHer. Det er mulig å legge inn egne kategorier som det er viktig å måle på i din organisasjon. Prosjektledelsen administrerer registrerte RUH og må lukke det åpne avviket som da er opprettet. Det er enkelt for HMS-ansvarlig i prosjektet å hente ut oversikter over antall RUH på de ulike kategoriene, periodene og prosjektene.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie