HVORFORBEFARINGER PÅ MOBILEN ELLER NETTBRETT

Ved å bruke Viscenario til å få dokumentert overtakelser av bygg og leiligheter vil du spare all tiden du vanligvis ville brukt på kontoret i etterkant.


ALL INFORMASJON TILGJENGELIG

Tegninger, FDV, boligperm, tilvalg samt oversikt over innrapporterte feil og mangler er live på nettbrettet

SPARER 1 TIME I ETTERARBEID

Viscenario fletter sammen signatur, bilder, tekst, avvik og tegning til en protokoll.

SER LIVE OVERSIKT OVER ÅPNE AVVIK

Live oversikt over alle åpne feil og mangler er tilgjengelig på nettbrett. Krever ingen forberedelser før selve befaringen.

Kontakt meg:captcha

 

TILGANG TIL ALL INFORMASJON OM PROSJEKTET PÅ NETTBRETT

Når du bruker Viscenario til befaringer har du med deg alle tegninger, FDV-dokumenter, tilvalg og tilvalgsordre i Viscenario på nettbrettetditt. I tillegg har du liveoversikt over alle avvik på bygget og den aktuelle leiligheten. Denne informasjonen gjør at du har alt med deg – og tilgjengelig til en hver tid..

PROTOKOLLEN FRA BEFARINGENE BLIR AUTOMATISK LAGRET OG MAILET

Ved å bruke Viscenario på nettbrett, får du opp tegningene av bygget eller leiligheten, der du kan punktmarkere stedene det er påvist avvik på. Oppgaven(e) med å rette avvikene delegerer du da til riktig fagperson fra nettbrettet. Når du er ferdig med dette kan du og byggherren eller kunden signere på nettbrettet. Viscenario fletter så sammen all informasjon som logo, prosjekt, bygg/leilighet, tegningsnummer, avvik med kommentarer og bilder, samt signaturer fra de som var tilstede

STANDARDISERE BEFARINGER VED Å BRUKE SJEKKLISTER

Du kan også kombinere en overtakelsesbefaring med en sjekkliste. Fordelen med sjekklister er at man standardiserer hvordan man skal dokumentere befaringen. På hvert sjekkpunkt kan man legge inn en kommentar med bilde eller lage en oppfølgingsoppgave/et avvik. Når sjekklisten er utfylt og du er ferdig med befaringen, så fletter Viscenario alt dette sammen til et PDF-dokument og lagrer det automatisk i dokumentmappene på det aktuelle prosjektet eller bygget/leiligheten. Du sparer alt etterarbeid ved å flette sammen bilder, tekst og avvik til et referat. I tillegg til dette er alle avvikene/oppgavene som du har opprettet iforbindelse med sjekklisten allerede pushet ut til den/de som skal utbedre dem. Liveoversikt over alle oppgaver og avvik finner man da i Viscenario.

SE LIVESTATUSENE FRA AVVIKENE FRA FORRIGE BEFARING

Bruker man sjekklister på planlagte oppgaver (f.eks. overtakelse og ettårsbefaring), så ser man enkelt hva som ikke er gjort noe med siden forrige gang man gikk overtakelsesbefaring. Da slipper du å registrere samme feil om igjen. Er oppgaven du registrerte sist allerede utført, vil den ikke vises.
Kundene våre legger inn sine egne sjekklister og tilpasser disse. Man kan enkelt plukke sjekkpunkter fra flere sjekklister til de ulike befaringene.

LÆRER FRA PROSJEKT TIL PROSJEKT

Fordelen med å bruke Viscenario til sjekklister og overtakelser er at du kan lære fra prosjekt til prosjekt. Du kan for eksempel enkelt få ut en oversikt over hvor mange avvik som er funnet på alle overtakelser i prosjekt A, sammenlignet med antall avvik fra overtakelseri prosjekt B.Noe de fleste vet er at det er billigere å finne feilen(e) før overtakelse, så ved å ha fokus på å finne avvikene tidligere vil det være store besparelser i garantiperioden.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie