HVORFOROPPFØLGING AV SERVICEAVTALER I VISCENARIO

Faste serviceavtaler som er inngått i siste delen av byggeprosjektet settes opp slik at sameiet får epost og varsel i Viscenario-appen når det er dags for å følge opp de ulike service avtalene. Da får den ansvarligei styret i sameiet beskjed om å ringe denaktuelle serviceleverandøren. Sjekkliste på hva som skal sjekkes er vedlagt oppgaven, samt tegninger og dokumenter på aktuelt utstyr. Når servicen er utført haker servicemannen av på sjekklisten og signerer sammen med ham som har håndtert servicebesøket. På denne måten kan man enkelt følge opp at det er blitt utført service på alt fra heis til ventilasjonsanlegg.

 


STYRENE BLIR MER PROFFE

Styrene blir mer profesjonelle rundt oppfølging av serviceavtaler..

FULL OVERSIKT

Full oversikt om servicene er utført på alle kundene i en visning

LETTERE Å FØLGE OPP

Enklere å ta tak i de som ikke har fulgt opp serviceactalene, når det enkelt fremkommer i oversikten.

Kontakt meg:captcha

 

FDV-DOKUMENTASJONEN ER TILGJENGELIG PÅ NETTBRETT OG WEB

I Viscenario får styret i sameiet FDV-dokumentasjon på Fellesareal enten via nettbrett-appen Viscenario eller via nettlseren. Det er enkelt å søke etter og finne FDV-dokumentasjonen. Vaktmesteren kan også få tilgang til FDV-dokumentasjon for Felles areal.

REKLAMERE MED BILDE I VISCENARIO

I tillegg til å finne FDV-dokumentasjonen kan også styret i sameiet reklamere i Viscenario. Ved å ta bilde og beskrive hvor feilen befinner seg, så vil reklamasjonen gå rett til Ettermarked, som igjen kan delegere oppgaven med å rette avviket til riktig fagperson. Ett bilde sier mer enn 1000 ord.

VISER KJENTE FEIL VED OVERTAKELSE

Kjente feil ved overtakelse kan merkes slik at kunden ser dem, frem til de er rettet. På denne måten unngår man dobbeltregistreringer.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie