HVORFORMANGELLISTER PÅ MOBILEN

Viscenario gir deg ett system for å håndtere feil og mangler, avvik, RUH, SJA, befaringer, KS Sjekklister, Tilvalg, FDV, boligperm og reklamasjonshåndtering på mobilen, nettbrett og web.


SPAR 1 TIME PER MANGEL

Live oversikt over status på alle feil og mangler. Tilgjengelig på nettbrett og web.

FULL OVERSIKT

Ansatte og underleverandører får push varsel og ser sine avvik på mobilen.

KONSEKVENS?

Har avviket en konsekvens for økonomi, fremdrift eller kvalitet, eller mot KS-system, lover og forskrifter, beskrivelse, tegninger, planer eller bestillinger? Full saksbehandling og rapportering!

Kontakt meg:captcha

REGISTRERING AV MANGLER

Ved å registrere mangler i Viscenario fra mobilen, nettbrettet eller i nettleseren, så får du samlet alle manglene og avvikene i Viscenario. Du kan ta bilde av og beskrive hva som er feil fra mobiltelefonen. I Viscenario på nettbrettet kan du også tegne på en tegning (f.eks. byggetegning) for å forklare hvor avviket og mangelen er, samtidig som du kan ta et bilde av hva som må fikses. En underleverandør eller ansatt som får tilegnet ansvaret for å rette et avvik, får en push-notifikasjon på sin mobiltelefon og eventuelt epost når de får tilegnet nye avvik. Det er også mulig å legge til en sjekkliste til et avvik, om man ønsker at avviket skal dokumenteres i henhold til en sjekkliste.

MANGEL LISTER – LIVE OVERSIKT PÅ NETTBRETT OG I WEBBEN

Prosjektledelsen har oversikt over alle de manglene/avvikene de har registrert og fått beskjed om selv i en Kanban-visning (statusvisning) på nettbrettet, der de enkelt kan se status på alle avvikene. Det er også egne rapporter for alle avvik på prosjektet på nettbrettet, hvorman enkelt kan se åpne avvik på et bygg eller en leilighet.Her kan man enkelt se hvilke personer og fag som ikke har rettet opp avviket/feilen.I nettleseren på PC-en kan man enkelt hente ut rapporter på avvik per leverandør eller fag, eller avvik som har en økonomisk konsekvens. Alle de registrerte dataene kan søkes på i nettleserversjonen av Viscenario.

AVVIKSHÅNDTERING – HVILKE AVVIK HAR EN ØKONOMISK KONSEKVENS? 

Det er også mulig for alle i prosjektet å markere avvik, som man tror har en konsekvens for prosjektet. Da vil prosjektledelsen bli varslet om dette og kan gjøre seg en vurdering om dette avviket har en konsekvens for økonomi, fremdrift eller kvalitet, eller om avviket gjelder KS-system, lover og forskrifter, beskrivelse, tegninger, planer eller bestillinger. Hvem som var ansvarlig for arbeidet der avviket oppstod er også viktig å registrere, samt kostnadene det har medført. Det er enkelt å hente ut rapporter på alle avvik som har kostet bedriften mer enn 500.000 kr, eller avvik dere har fått byggherren til å dekke.

STANDARDISERING AV DOKUMENTERING AV AVVIK OG MANGLER VED BRUK AV SJEKKLISTER 

Ved å legge til en sjekkliste på et avvik/mangel, sikrer man seg at man standardiserer hvordan man skal dokumentere avviket. På hvert sjekkpunkt i sjekklisten kan man legge inn en kommentar med bilde eller lage en oppfølgingsoppgave/et avvik. Når sjekklisten er utfylt og du er ferdig med å dokumentere avviket, fletter Viscenario alt dette sammen til et PDF-dokument og lagrer det automatisk i dokumentmappene på det aktuelle prosjektet eller bygget. Du sparer alt etterarbeidet med å flette sammen bilder, tekst og avvik til et referat. I tillegg er alle avvikene/oppgavene som du har opprettet i forbindelse med sjekklisten allerede pushet ut til den/dem som skal utbedre de. Liveoversikt over alle oppgaver og avvik finner man da i Viscenario.
Kundene våre legger inn sine egne sjekklister og tilpasser dem slik de ønsker.
Man kan enkelt plukke sjekkpunkter fra flere sjekklister til ulike jobber. Det er også mulig å kombinere punktmarkeringer på tegninger ved å fylle ut en sjekkliste.

LÆRE FRA PROSJEKT TIL PROSJEKT

Fordelen med å bruke Viscenario til avvikshåndtering er at man lett kan lære fra prosjekt til prosjekt. Du kan eksempel enkelt få en oversikt over eksempel antall avvik som har hatt en økonomisk konsekvens i prosjekt A, sammenlignet med prosjekt B, eksportert til Excel. Antall avvik sammenlignet mot tegninger, KS-system, fremdrift, osv.

DU SPARER MINIMUM 1 TIME I ADMINISTRASJON PER MANGEL

Kundene våre sparer minimum 1 timer i administrasjon ved å bruke Viscenario til avvikshåndtering og mangel lister.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie