HVORFORKVALITETSSYSTEM I VISCENARIO

Ved å legge ditt kvalitetssystem inn i Viscenario kan du enkelt dele det med både interne og eksterne prosjektmedlemmer. På denne måten vil alle levere samme høye kvalitet i sine prosjekter og gi deg full oversikt over prosesser og tilhørende roller. Du kan enten bruke DIFI sin prosjektveiviser eller du kan legge inn ditt eget oppsett. Kvalitetssystemet er tilgjengelig i nettleseren for de du har gitt tilgang. De kan da finne maler, prosedyrer og sjekklister for de ulike oppgavene som skal utføres. Det er enkelt å bruke maler og lagre disse på aktuelt prosjekt. Sjekklistene ligger ikke som inaktive dokumenter i kvalitetssystemet, men er tilgjengelig både på mobil, nettbrett og i nettleser for de som bruker Viscenario. Du sikrer på denne måten at alle bruker de siste oppdaterte malene og sjekklistene. Alt blir dokumentert i henhold til kvalitetssystemet ditt.


ALLE GJØR SAMME JOBB LIKT

Slutt på bruk av gamle maler og sjekklister.

FÅR SJEKKLISTENE UT PÅ MOBILEN

Bruker sjekklistene på mobilen.

INTEGRERT MED DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEMET

Tett integrasjon med dokumenthåndteringsystemet, gjør at man enkelt får brukt malene og lagret resultatet på rett prosjekt.

Kontakt meg:captcha

 

KVALITETSSYSTEMET BRUKES SAMMEN MED DOKUMENTHÅNDTERING OG OPPGAVEHÅNDTERINGEN I VISCENARIO

Når alt henger sammen får man tilgang til oppgaver, dokumenter og kvalitetssystem – alt i ett system. Brukerne får da tilgang til avvikshåndtering, byggherremøtereferater, KS-sjekklister, vernerunder, RUH og SJA og har da all funksjonalitet i en og samme løsning.

TEGNINGSHOTELL

Ved å dele tegninger og andre prosjektdokumenter med både interne og eksterne prosjektmedlemmer er det god sporing av endringer, og siste versjon vil alltid væretilgjengelig på nettbrettet.

DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM MED VISCENARIO DRIVE

Viscenario har egen Drive (som Dropbox) hvor mappene på de ulike prosjektene/eiendommen du har tilgang er tilgjengelig. I Viscenario Drive som er tilgjengelig i utforsker på PC-en din (Windows 8- eller 10-versjon) eller i Finder på din Mac, vil du kunne dra og slippe dokumenter for deretter å sende de til Viscenario i skyen. Viscenario støtter alle type filer; alt fra IFC (3D-modeller), DWG, PDF og Office-dokumenter for å nevne noen.

OFFICE 2013 OG 2016 INTEGRASJON

Viscenario har også plugins for Office 2013 og 2016. Slik at man kan jobbe med dokumenter i Word, Excel og PowerPoint. Endringer lagres som en ny versjon eller et nytt dokument. Det er enkelt å søke etter og endre på eksisterende dokumenter.

NETTLESER

I Viscenario i nettleseren kan man søke på kryss og tvers og laste ned dokumenter. Det er også mulig å laste opp dokumenter i Viscenario.

DOKUMENTENE ER TILGJENGELIG PÅ NETTBRETT

Når et dokument er oppdatert i Viscenario Drive, Office eller i nettleseren er det umiddelbart tilgjengelig på nettbrettet. Dette gjør at du kan åpne DWG-tegningen i A360-appen til Autodesk eller du kan åpne en PDF-tegning og bruke den som underlag for en befaring, der du kan punktmarkere stedene det er påvist avvik på. Videre kan du bruke tegningen til å forklare hvor det er et avvik som må utbedres.

VISCENARIO BRUKER AMAZON CLOUD

Fordelen med at Viscenario ligger i skyen er at det er enkelt å ha både interne og eksterne brukere på samme prosjekt. Man deler ut tilganger på de ulike mappene i et prosjekt eller på et bygg.

TA BILDER FRA MOBILEN – AUTOMATISK FÅ DE LAGRET PÅ AKTUELL PROSJEKTMAPPE 

Du tar bilder direkte med mobiltelefonen din eller du henter bilder fra kamerarullen. Skriv inn forklaringer per bilde. Bildene kan entes sendes ett og ett eller flettes sammen til en PDF-rapport. Hvor logo, prosjekt, bygg, leilighet, akse eller rom forklarer hvor bildene er tatt, samt hva som er på bildene. Bildene blir automatisk lagret på den aktuelle mappen i prosjektet eller på eiendommen. Det er ikke lenger tidkrevende å få overført bilder fra telefonen til dokumenthåndteringssystemet. Bildene er så tilgjengelig både i nettleser og på nettbrett på aktuelt bygg eller leilighet. Dette er en smart funksjonalitet å bruke blant annet for å dokumentere betongarbeid, utført arbeid på rør eller bilder fra en befaring, som skal være underlaget til et tilbud.

GODKJENNINGSFLYT FOR FDV-DOKUMENTASJON 

Når en underleverandør har lastet opp FDV-dokumentasjon og sender den til godkjenning, så vil dokumentkontrolleren eller FDV-rådgiver få beskjed og kan godkjenne eller avvise den.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie