HVORFORFDV DOKUMENTASJON TILGJENGELIG FOR STYRET PÅ NETTBRETT

I Viscenario får Styret FDV-dokumentasjonen sin enten via Viscenario-appen til nettbrett eller via nettleseren. Det er enkelt å søke etter og finne FDV-dokumentasjonen for felles arealet. Vaktmesteren kan også få tilgang til FDV-dokumentasjon på Felles areal.


ALL INFORMASJON TILGJENGELIG

Alle dokumentene på felles areal er tilgjengelig ett sted

REKLAMERER FRA APPEN

Eier/vaktmester tar bilde og melder i fra om feil og mangler fra mobilen eller nettbrettet.

FÅR FASTE VEDLIKEHOLDSOPPGAVER

Oppfølging av inngåtte serviceavtaler.

Kontakt meg:captcha

 

STYRET FÅR HJELP TIL Å FØLGE OPP INNGÅTTE SERVICE AVTALER 

Faste serviceavtaler som er inngått i siste delen av byggeprosessen, blir satt opp slik at sameiet får e-post og varsel i Viscenario-appen når det er dags for å følge opp de ulike serviceavtalene. Da får de i styret beskjed om å ringe den aktuelle serviceleverandøren og sjekkliste på hva som skal sjekkes er vedlagt. Når servicen er utført, så haker servicemannen av på sjekklisten og signerer sammen med den som har sluppet ham inn i bygget. På denne måten kan man enkelt følge opp at det er blitt utført service på alt fra heis til ventilasjonsanlegg.

REKLAMERER VED Å BRUKE MOBILEN ELLER NETTBRETT

I tillegg til å finne FDV dokumentasjonen, kan styret også reklamere inn feil og mangler i Viscenario. Ved å ta bilde og beskrive hvor feilen befinner seg, så vil reklamasjonen gå rett til Ettermarked, som igjen kan delegere oppgaven til riktig fagperson. Ett bilde sier mer enn 1000 ord.

VISER KJENTE FEIL VED OVERTAKELSEN

Kjente feil ved overtakelse, kan merkes slik at kunden ser dem, frem til de er rettet. På denne måten unngår man dobbeltregistreringer.

FORBEFARINGER, OVERTAKELSER OG ETTÅRSBEFARINGER 

Når du bruker Viscenario på befaringer har du med deg alle tegninger, FDV-dokumenter, tilvalg og tilvalgsordre i Viscenario på nettbrettet ditt. I tillegg til dette har du live oversikt over alle avvik som er på byggets fellesarealer og den aktuelle leiligheten. Denne informasjonen gjør at du har alt med deg – og tilgjengelig til enhver tid.

PROTOKOLLEN FRA BEFARINGENE BLIR AUTOMATISK LAGRET OG MAILET 

Når du bruker Viscenario på nettbrettet, så får du også opp tegningene av bygget eller leiligheten, der du kan punktmarkere stedene det er påvist feil på. Avvikene delegerer du da til riktig fagperson fra nettbrettet. Når du er ferdig kan byggherren eller kunden signere på nettbrettet sammen med deg. Viscenario fletter så sammen all informasjon som logo, prosjekt, bygg/leilighet, tegningsnummer, avvik med kommentarer og bilder, samt signaturene til de som var tilstede og lagrer PDF automatisk på aktuell bygg/leilighet. Kundene våre sparer 1 time i etterarbeid per befaring.

LIVE OVERSIKT OVER AVVIKENE FRA FORRIGE BEFARING 

Bruker man sjekklister og planlagte oppgaver (overtakelse og ettårsbefaring); som for eksempel på en overtakelse; så ser man enkelt hva som ikke er ordnet opp i siden forrige gang man gikk befaringen. Du slipper da å registrere samme feil om igjen. Er oppgavene du registrerte sist allerede ordnet opp i, så vil de ikke vises.
Kundene våre legger inn sine egne sjekklister og tilpasser disse etter egne behov. Man kan enkelt plukke sjekkpunkter fra flere sjekklister til ulike jobber.

VISCENARIO TILBYR FAST OPPSETT MED KRAV TIL FDV DOKUMENTASJON MED MALER FOR ALLE FAGENE

For å få en god FDV-dokumentasjon, kreves det gode rutiner og maler for hvordan FDV-dokumentasjonen skal se ut. Ved å bruke FDV-oppsettet som vi tilbyr i Viscenario, så vil alle leverandørene i prosjektet enkelt kunne laste ned maler på hva som skal leveres på de ulike fagene, med eksempeltekster.

UNDERENTREPRENØRER LASTER OPP OG SENDER FDV-DOKUMENTASJONEN TIL GODKJENNING 

Underentreprenørene og de ansatte hos entreprenøren har i prosjektene tilgang til prosjektdokumenter og tegninger i Viscenario. De får også avvik pushet ut i Viscenario-appen. Når en underentreprenør eller ansatt går inn i Viscenario for å se på malene på sitt fag, vet de hvordan FDV-dokumentasjonen skal se ut. Når de har fylt ut malen bruker de enten Viscenario Drive til «å slippe» dokumentene på rett mappe i bygningsdelstabellen, eller de laster dem opp i nettleseren. Når de har sendt det til godkjenning vil dokumentkontrolleren eller FDV-rådgiveren enten godkjenne eller avvise FDV-dokumentasjonen. Godkjent FDV-dokumentasjon er da tilgjengelig i boligpermen for kjøperen og til styret i sameiet for felles areal.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie