HVORFOR BRUKE VISCENARIO TIL Å GJØRE ETTERMARKED BEDRE?

Ved å få kundene til å registrere reklamasjoner i Viscenario fra mobilen, nettbrettet eller i nettleseren, så får du samlet alle reklamasjonene i Viscenario. De kan ta bilder av og beskrive hva som er feil. Du kan også gi denne muligheten til leietakere, brukere av bygget eller kjøpere av leiligheter. Når reklamasjoner kommer inn til ettermarked eller
servicedesken, så har de den elektronisk og kan enkelt delegere den til riktig fagperson for å få den utbedret. Den som reklamerte får pushvarsel og e-post når reklamasjonen er utbedret. På denne måten har man liveoversikt over alle åpne reklamasjoner og status på dem. Ved 1-års-befaringer har man også live oversikt over alle reklamasjoner og åpne saker på leiligheten eller bygget, i tillegg til FDV-dokumentasjonen og boligpermen. Selve befaringen skjer også i Viscenario ved å bruke sjekklister med signatur og bilder. Alle reklamasjoner kan også sendes til CRM systemer eller andre systemer om man ønsker det. Vi har i dag integrasjon med Microsoft CRM, Super Office og SharePoint.


SPAR 1 TIME PER REKLAMASJON

Live oversikt over status på alle reklamasjoner. Tilgjengelig på nettbrett og web.

FULL OVERSIKT

Ansatte og underleverandører får push varsel og ser sine reklamasjoner på mobilen.

KONSEKVENS?

Har reklamasjonen en konsekvens for økonomi, fremdrift eller kvalitet, eller mot KS-system, lover og forskrifter, beskrivelse, tegninger, planer eller bestillinger? Full saksbehandling og rapportering!

Kontakt meg:captcha

 

REKLAMASJONSHÅNDTERING – HVILKE REKLAMASJONER HAR EN ØKONOMISK KONSEKVENS?

Det er også mulig å markere reklamasjoner som man tror har en konsekvens. Da vil ledelsen få en varsling om dette og kan gjøre seg en vurdering på om hvorvidt denne reklamasjonen har en konsekvens for økonomi, fremdrift eller kvalitet. Eller om reklamasjonen går på KS-system, lover/forskrifter, beskrivelse, tegninger, planer eller bestillinger. Hvem som var ansvarlig for arbeidet som ble reklamert på er også viktig å registrere, samt kostnaden. Det er enkelt å hente ut rapporter på alle reklamasjoner som har kostet oss mer enn 500.000 kr, eller reklamasjoner vi har fått kunden til å dekke.

LIVE OVERSIKT OVER ALLE REKLAMASJONER OG STATUS

Avdelingsleder har oversikt over alle reklamasjonene de har delegert og fått selv i en Kanban-visning (statusvisning) på nettbrettet sitt, hvor han enkelt kan se status. Det er også egne rapporter for alle reklamasjoner på et prosjekt/en eiendom på nettbrettet, hvor man enkelt kan se åpne reklamasjoner på et bygg eller en leilighet. Her kan man enkelt se hvilke fagpersoner og fagområder som ikke har rettet opp reklamasjonen enda. I nettleseren på PC-en kan man enkelt hente ut rapporter på reklamasjoner per leverandør eller fag, eller som har en økonomisk konsekvens. Alle dataene man registrerer inn kan man søke på i nettleseren.

STANDARDISERE DOKUMENTERING AV UTFØRTE REKLAMASJONER VED BRUK AV SJEKKLISTER

Ved å legge til en sjekkliste på en reklamasjon som skal utføres, sikrer man seg at man standardiserer hvordan man skal dokumentere reklamasjonen. På hvert sjekkpunkt i sjekklisten kan man legge inn en kommentar med bilde eller lage en oppfølgingsoppgave. Når sjekklisten er fylt ut og du er ferdig med å dokumentere forbedringen av reklamasjonen, så fletter Viscenario alt dette sammen til et PDF-dokument og lagrer det automatisk i dokumentmappene på aktuelt bygg eller leilighet. Du sparer alt etterarbeidet du ville hatt med å flette sammen bilder, tekst og avvik til et referat. I tillegg til dette er alle oppgavene som du har opprettet i forbindelse med sjekklisten allerede pushet ut til den som skal utbedre de. Live oversikt over alle oppgaver og avvik finner man da i Viscenario.

Kundene våre legger inn sine egne sjekklister og tilpasser disse etter egne behov. Man kan enkelt plukke sjekkpunkter fra flere sjekklister til ulike jobber. Det er også mulig å kombinere punktmarkeringer på tegninger ved å fylle ut en sjekkliste.

LÆRER FRA PROSJEKT TIL PROSJEKT

Fordelen med å bruke Viscenario til reklamasjonshåndtering er at man lett kan lære fra prosjekt til prosjekt. Du kan for eksempel enkelt få ut en oversikt over antall reklamasjoner som har hatt en økonomisk konsekvens i prosjekt A, sammenlignet med prosjekt B.

TILGANG TIL ALL INFORMASJON OM PROSJEKTET PÅ NETTBRETT OG WEB

Ved å bruke Viscenario til reklamasjonshåndtering har du med deg alle tegninger, FDV-dokumenter, tilvalg og tilvalgsordre i Viscenario på nettbrettet ditt. I tillegg har du live oversikt over alle avvik og reklamasjoner som er på bygget og den aktuelle leiligheten. Denne informasjonen gjør at du har alt med deg – og tilgjengelig til enhver tid.

DU SPARER 1 TIME I ADMINISTRASJON PER REKLAMASJON

Kundene våre sparer minimum 1 time i administrasjon ved å bruke Viscenario til reklamasjonshåndtering.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie