HVORFORBYGGHERREMØTER I VISCENARIO?

Mye av tiden på byggherremøter går ut på å få oversikt over status; hvem som har gjort hva siden sist. Ved å bruke Viscenario til byggherremøter vil du ha livestatus fra forrige ukes møte i det du starter byggherremøtet. Du vil enkelt se de kommentarene som sistble lagt inn og hvilke av oppgavene som ble gitt på forrige møte som enda ikke er utført. Selve møtereferatet har du ferdig uten at du behøver å gjøre noe arbeid selv. Viscenario fletter sammen logo, oversikt over hvem som er tilstede og oppgaver med status til et PDF-dokument og sender det automatisk ut til de som er tilstede, samt lagrer det på rett mappe i prosjektet.


SPAR 1 TIME I ETTERARBEID

Ved å bruke møtereferat-oppsettet i Viscenario, lager du oppgaver som blir pushet ut til den som skal utføre dem. Møtereferatet er ferdig i det du er ferdig med oppgaven.

STANDARDISER VED BRUK AV FAST OPPSETT

Viscenario fletter sammen bilder, tekst og oppgavertil et referat når oppgaven er utført. Møtereferatet blir også automatisk lagret på rett mappe i prosjektet.

SE LIVEOVERSIKT OVER ÅPNE OPPGAVER

Liveoversikt over alle åpne oppgaver er tilgjengelig på nettbrett og i nettleseren. Det krever ingen forberedelser før neste byggherremøte.

Kontakt meg:captcha

Du sparer alt etterarbeid med å flette sammen bilder, tekst og avvik til referatet. I tillegg er alle oppgavene som du har opprettet i forbindelse med byggherremøtet allerede pushet ut til de(n) som skal utføre dem. Live oversikt over alle oppgaver finner man da i Viscenario.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie