HVORFORBOLIGPERM PÅ NETTBRETT OG WEB

I Viscenario får boligkjøperen enten boligpermen sin via Viscenario-appen på nettbrett eller via nettleseren. Boligpermen inneholder alt fra salgstegninger, tilvalgsordre, datablader på alle tilvalgene og produktene som er installert i den aktuelle leiligheten, overtakelsesprotokoller, beskrivelser av ulike installasjoner, vedlikehold og renholdsbeskrivelser til ulike attester for energi og samsvarserklæringer og sluttkontroll.


ALL INFORMASJON TILGJENGELIG

Alle dokumentene på boligen er tilgjengelig ett sted

REKLAMERER FRA APPEN

Kjøper tar bilde og melder i fra om feil og mangler fra mobilen eller nettbrettet.

FÅR FASTE VEDLIKEHOLDSOPPGAVER

Når det er dags for rens av sluk og filter får kjøperen beskjed i Viscenario.

Kontakt meg:captcha

 

REKLAMERE PÅ FEIL FRA MOBILEN ELLER NETTBRETT

I tillegg til å finne boliginformasjonen, kan kjøperen også reklamere inn feil i Viscenario. Ved å ta bilde og beskrive hvor feilen befinner seg, så vil reklamasjonen gå rett til Ettermarked, som igjen kan delegere oppgaven til riktig fagperson.

KJØPER FÅR FASTE OPPGAVER SELGER MENER KJØPER BØR GJØRE

Faste vedlikeholdsoppgaver som entreprenører mener boligkjøperen bør gjøre settes opp, slik at kjøperen får e-post og varsel i Viscenario-appen når det er tid for bytte av filter, rens av sluk, osv.

KAN VISE KJENTE FEIL VED OVERTAKELSE TIL KJØPEREN

Kjente feil ved overtakelse kan merkes slik at kjøperen ser dem, frem til de er rettet. På denne måten unngår man dobbeltregistreringer.

VISCENARIO TILBYR FAST OPPSETT FOR FDV-DOKUMENTASJON OG BOLIGPERM  

For å få en god boligperm kreves det gode rutiner og maler for innsamling av FDV-dokumentasjon. Ved å bruke FDV-oppsettet som vi tilbyr i Viscenario, så vil alle underentreprenører og ansatte enkelt kunne laste ned maler, hvor det fremgår hva som skal leveres på de ulike fagene.

UNDERENTREPRENØRER LASTER NED MALEN, FYLLER UT, SENDER TIL GODKJENNING

Underentreprenørene og de ansatte hos entreprenøren har i prosjektene tilgang til prosjektdokumenter og tegninger i Viscenario. De får også avvik pushet ut i Viscenario-appen. Når en underentreprenør eller ansatt går inn i Viscenario for å se på malene på sitt fag, vet de hvordan FDV-dokumentasjonen skal se ut. Når de har fylt ut malen bruker de enten Viscenario Drive til «å slippe» dokumentene på rett mappe i bygningsdelstabellen, eller de laster dem opp i nettleseren. Når de har sendt det til godkjenning vil dokumentkontrolleren eller FDV-rådgiveren enten godkjenne eller avvise FDV-dokumentasjonen. Godkjent FDV-dokumentasjon er da tilgjengelig i boligpermen for kjøperen og til styret i sameiet for felles areal.

PROTOKOLLEN FOR DE ULIKE BEFARINGENE LAGRES AUTOMATISK PÅ AKTUELL LEILIGHET

Når du bruker Viscenario på nettbrettet, så får du også opp tegningene av bygget eller leiligheten, der du kan punktmarkere stedene det er påvist feil. Avvikene delegerer du da til riktig fagperson fra nettbrettet. Når du er ferdig kan byggherren eller kunden signere på nettbrettet sammen med deg. Viscenario fletter så sammen all informasjon som logo, prosjekt, bygg/leilighet, tegningsnummer, avvik med kommentarer og bilder, samt signaturene til de som var tilstede og lagrer det som et PDF-dokument på den aktuelle leiligheten.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie