HVORFORBEFARINGER PÅ MOBILEN ELLER NETTBRETT

Ved å bruke Viscenario til å få dokumentert ulike befaringer som forbefaringer, overtakelsesbefaringer, ettårsbefaringer eller befaring med byggherre eller underentreprenør, så vil du spare all kontortiden du ville ha brukt i etterkant av hver befaring.


ALL INFORMASJON TILGJENGELIG

Tegninger, FDV, boligperm, tilvalg samt oversikt over innrapporterte feil og mangler er live på nettbrettet

SPARER 1 TIME I ETTERARBEID

Viscenario fletter sammen signatur, bilder, tekst, avvik og tegning til en protokoll.

SER LIVE OVERSIKT OVER ÅPNE AVVIK

Live oversikt over alle åpne feil og mangler er tilgjengelig på nettbrett. Krever ingen forberedelser før selve befaringen.

Kontakt meg:captcha

TILGANG TIL ALL INFORMASJON OM PROSJEKTET PÅ NETTBRETT

Når du bruker Viscenario til befaringer har du med deg alle tegninger, FDV-dokumenter, tilvalg og tilvalgsordre i Viscenario på nettbrettetditt. I tillegg har du liveoversikt over alle avvik på bygget og denaktuelle leiligheten. Denne informasjonen gjør at du har alt med deg – og tilgjengelig til en hver tid.

PROTOKOLLEN FRA BEFARINGEN BLIR AUTOMATISK LAGRET OG MAILET

Ved å bruke Viscenario på et nettbrett får du opp tegningene av bygget eller leiligheten, der du kan punktmarkere stedene det er påvist avvik på. Oppgaven(e) med å rette avvikene delegerer du da til riktig fagperson fra nettbrettet.Når du er ferdig med dette kan du og byggherren eller kunden signere på nettbrettet. Viscenario fletter så sammen all informasjon som logo, prosjekt, bygg/leilighet, tegningsnummer, avvik med kommentarer og bilder, samt signaturer fra de som var tilstede.

STANDARDISERE BEFARINGER VED Å BRUKE SJEKKLISTER

Du kan også kombinere en befaring med en sjekkliste. Fordelen med sjekklister er at man standardiserer hvordan befaringen skal dokumenteres. På hvert sjekkpunkt kan man legge inn en kommentar med bilde eller lage en oppfølgingsoppgave/et avvik. Når sjekklisten er utfylt og du er ferdig med befaringen, så fletter Viscenario alt dette sammen til et PDF-dokument og lagrer det automatisk i dokumentmappene på det aktuelle prosjektet eller bygget/leiligheten. Du sparer alt etterarbeid ved å flette sammen bilder, tekst og avvik til et referat. I tillegg til dette er alle avvikene/oppgavene som du har opprettet iforbindelse med sjekklisten allerede pushet ut til den/de som må utbedre dem. Liveoversikt over alle oppgaver og avvik finner man da i Viscenario.

SER LIVE STATUS PÅ AVVIKENE FRA FORRIGE BEFARING

Bruker man sjekklister på planlagte oppgaver (f.eks. forbefaring og ettårsbefaring), så ser man enkelt hva som ikke er gjort noe med siden forrige gang man gikk befaringen.Da slipper du å registrere samme feil om igjen.Er oppgaven du registrerte sist allerede utført, vil den ikke vises.
Kundene våre legger inn sine egne sjekklister og tilpasser disse. Man kan enkelt plukke sjekkpunkter fra flere sjekklister til de ulike befaringene.

LÆRE FRA PROSJEKT TIL PROSJEKT

Fordelen med å bruke Viscenario til sjekklister er at du kan lære fra prosjekt til prosjekt. Du kan for eksempel enkelt få ut en oversikt over hvor mange avvik som er funnet på alle forbefaringer i prosjekt A, sammenlignet med antall avvik fra forbefaringer i prosjekt B.

DU SPARER MINIMUM 1 TIME I KONTORARBEID ETTER BEFARINGEN

Kundene våre sparer minimum 1 time i etterarbeid ved å bruke Viscenario til å lage befaringsprotokoller.

Disse er brukt

Viscenario for Entreprenører
Viscenario for Eiendomsutviklere
Viscenario for byggeier
Viscenario for vaktmester
Viscenario Overlevering
Viscenario Utleie