• Vi har tatt frem et produkt som tar firmaer på 10 timer fra penn og papir over til en digital hverdag. Dataene ligger i skyen og det er ikke behov for bistand fra IT avdelingen for å komme i gang. Oppgaver dokumenteres med bilde og tekst på mobilen. Dataene flettes sammen til PDF og lagres automatisk på rett prosjekt på rett mappe.
 • Ved å kombinere dokumenthåndtering på pcén og tilgang til tegninger og dokumenter på nettbrett, brukes disse aktivt til å beskrive feil og plassering ved enkelt å kunne tegne på tegningen på nettbrettet for å lage avvik/oppgaver til de som skal utbedre det.
 • Drag and Drop av dokumenter til Viscenario via Viscenario Drive for Mac og Windows 8 og 10 gjør det enkelt å få lagret dokumentene i Viscenario.
 • Kvalitetssystem – få alle til å bruke de samme malene, sjekklistene og rutinene. Det som er unikt er at sjekklistene brukes på mobilen til å dokumentere en jobb. Inputen fra mobilen flettes sammen til et PDF dokument og lagres automatisk på prosjektet eller leiligheten.
 • Dokumenthåndtering – web- Drive- Office 2013/2016 integrasjon og nettbrett
 • ✔   Lagring av alle type filer
  ✔   Versjonshåndtering
  ✔   Abonnere på dokumenter
  ✔   Historikk
  ✔   Knytte dokumenter til 3D/BIM mot bygg, etasje eller rom
  ✔   Bruker tegningene på nettbrettet til å utføre befaringer, PDF rapport lagres automatisk i Viscenario.

 • Oppgavehåndtering
 • ✔   Oppsett av planlagte oppgaver
  ✔   Rapportering av ad-hoc oppgaver
  ✔   Melde fra om feil
  ✔   Oppgaver med sjekklister
  ✔   Automatisk lagring av PDF rapporten etter at du har dokumentert oppgaven med bilder og tekst på mobilen
  ✔   Full kontroll over alle oppgaver på alle prosjekter

The Viscenario value

Ved bruk av Viscenario sparer entreprenører:

1 timer per befaring i før-og etterarbeid

1 timer per RUH (Rapport om uønsket hendelse)

1 timer per SJA (Sikker jobbanalyse)

2 timer per vernerunde

30-300 timer per innsamling av FDV dokumentasjon

1 timer i administrasjon per vaktmester per dag