In the press

Revitalisering av flyten i byggeprosjekter

beate

Beate Størkson og Janne Aas-Jakobsen møttes på et bransjetreff for seks år siden, og drøyt to år senere oppdaget de et udekket behov i markedet. Da satte de i gang med å utvikle en software for å dekke dette behovet, og den softwaren er i ferd med å bli et uvurderlig verktøy for alle ledd i byggebransjen.

– Vi hører daglig om skybaserte løsninger, og mulighetene det gir små og store bedrifter i form av enklere administrasjon rundt prosjekt, drift og vedlikehold, sier Beate Størkson, medgründer og CEO i Viscenario.

– De kritiske røstene rundt sikkerheten på skybaserte løsninger har også stilnet. Bedrifter flest har bakt inn mål om overgang av en eller flere løsninger til skyen i sine strategier.

Mobile løsninger har hatt samme modning, og har for lengst etablert seg i de fleste systemstrategier, fortsetter Størkson.

– Ved å kombinere disse to retningene har man plattformen for fremtidens datasystemer. Hvis man topper disse med god brukeropplevelse på mobilplattform og forenkling av brukernes arbeidsprosesser har man funnet veien til sluttbrukernes hjerte. Vi har bygd vår programvare på denne lesten og har møtt stor begeistring i den noe konservative byggebransjen. Vi har lagd en løsning som revitaliserer flyten i prosjektene. Ikke bare dataflyten, men også kommunkasjonsflyten. Ved å samle all prosjektdokumentasjon, BIM og tegninger i ett system, og samtidig kjøre oppfølging av oppgaver i samme modul, får du som prosjektorganisasjon en enorm fordel med god oversikt over flyt og status. For ikke å nevne rapporteringsmulighetene som er et direkte resultat av å kjøre prosessene elektronisk.

Følger hele prosjektets livssyklus

Viscenario blir prosjektleders verktøy gjennom prosjektets livssyklus. Dokumenter og tegninger oppstår, sendes på høring, revideres sendes på nye godkjenningsrunder, mens de hele tiden er tilgjengelig på mobile enheter og web.

– Når oppgaven er utført oppdateres status i Viscenario og prosjektleder har til enhver tid tilgang til prosjektets status i sanntid. De fleste byggefirmaer benytter i dag adskilte systemer for prosjektkontroll og dokumentkontroll, dette er lite hensiktsmessig. Fremtiden stiller store krav til tilgjengelighet av data og informasjon. Ved å ha ett system for all prosjektrelatert dokumentasjon og oppgavehåndtering kan ledelse, prosjektledere og prosjektmedarbeidere få en rollebasert tilgang til det som er interessant av informasjon. Elektrikerne får tilgang til tegningene og oppgavene som er relatert til deres fagområde, mens ventilasjonsteamet får tilgang til det som er relevant for dem. De kan se på tegningene ved hjelp av en BIM viewer og søke frem dokumenter basert på objekter i BIM-modellen.

Effektivisering av arbeidsflyten i byggeprosjekter vil gi en hyggelig gevinstrealisering, mener Størkson. I dagens byggeprosjekter brukes det fortsatt mye tid på kommunikasjon og etterarbeid etter besøk på byggeplassene.

– Bilder tatt med kameraer skal lastes inn på et fellesområde, skjemaer og rapporter skal fylles ut og sendes på mail til aktuelle mottakere. Ved bruk av Viscenarios Prosjekthotell blir arbeidsprosessene og maler standardisert. Man får et program å forholde seg til hvor arbeidsflaten kan være alt fra en webleser på pcen til en app på en mobil enhet. Sluttbrukerne får nødvendig informasjon via skyen rett i lomma. Våre kunder så tidlig besparelsene bruken av Viscenario medførte, avslutter Størkson.

kilde : http://www.fremtidensby.no/fremtidens-teknologi/revitalisering-av-flyten-i-byggeprosjekter

  • Publisher: Fremtidens by
  • Published on: 09.09.2015
Share

" Viscenario the mobile platform for Project collaboration to FM "