In the press

Finalister til Oda-prisen 2015

Finalister til Oda-prisen 2015 Oslo, 30.april 2015

 For syvende år på rad deler Oda-Nettverk ut Oda-prisen på sin årlige Inspirasjonsdag for kvinner i IT- bransjen. Oda-prisen Person skal fremme og synliggjøre kvinnelige rollemodeller og forbilder i IT- bransjen, som på en god måte viser hvilke muligheter som finnes i bransjen. For tredje gang deler også nettverket ut Oda-prisen til en organisasjon som har gjort en ekstra innsats for kvinner i bransjen, og som inspirerer kvinner til å velge IT.

Vinnerne av Oda-prisen Person og Oda-prisen Organisasjon offentliggjøres på Inspirasjonsdagen og Oda-Nettverk 10 års jubileum den 8.mai på Oslo Konserthus.  Finalistene til Oda-prisen 2015 er:

Oda-prisen Person:

Beate Størkson, VISCENARIO

Beate Størkson er eier og leder av Viscenario. Hun er en suksessfull gründer, utvikler og forretningskvinne som blant annet startet selskapet SaveIT som 25-åring. I bransjen har hun gjort seg bemerket som gründer, og hun bidrar aktivt med å inspirere og motivere andre kvinner til å tørre å satse på ideene sine og bli gündere. Hun er en ekte rollemodell som deler av sin kunnskap, og er en viktig inspirator for bransjen; både teknisk, kommersielt og ikke minst som innovatør.

Berit Svendsen, Telenor Norge

Berit Svendsen er konsernsjef i Telenor Norge. Hun har lang fartstid i IT og telecom-bransjen og omtaler seg selv som en teknologientusiast. Hun har gjort seg bemerket som en av Norges få kvinnelige toppledere. Som representant for et av de største selskapene i Norge har hun engasjert seg aktivt for å få flere kvinner i ledende stillinger i næringslivet. Hun vet viktigheten av å investere i kvinners karriereutvikling – så vel som menn. Kvinneandelen i Telenor Norge er 34% og i toppledelsen er 40% kvinner. Berit inspirerer og er et synlig forbilde for kvinner både i og utenfor bransjen.

Hilde Tank-Nielsen, EVRY

Hilde Tank-Nielsen er regiondirektør i EVRY og er en ekte ildsjel med lang erfaring fra bransjen. Hun har et brennende engasjement for å rekruttere kvinner og unge jenter til IT. Hun besøker blant annet ungdomsskoler for å fortelle om IT og realfag, og viser at IT ikke bare er for gutter. Hun er mentor for en ungdomsskolebedrift, og er opptatt av å fortelle om hvilke muligheter teknologi gir. Hun var en av initiativtakerne til nettverket Female@evry; et nettverk for kvinner i EVRY hvor faglig utvikling og nettverksbygging står i fokus. Hilde er nytenkende og har en unik evne til å spre entusiasme og tilføre andre kompetanse og inspirasjon.

Oda-prisen Organisasjon:

Capgemini Norge

Capgemini har lang tradisjon med å jobbe målbevisst for å øke kvinneandelen. Allerede på 90-tallet etablerte de et talentutviklingsprogram for kvinner, et program som nåværende direktør i selskapet, Anne Sofie Risåsen er et glimrende resultat av. Risåsen ble i desember 2014 den første kvinnelige topplederen i selskapet. Capgemini har også et eget satsningsområde for kvinner; Women@Capgemini. Dette initiativet jobber for at det skal være en riktig balanse mellom kvinner og menn i rekruttering, og at de skal beholde de dyktige kvinnene i selskapet. De har et stort fokus på

unge jenter og deres studievalg, og er sponsor av programmet «Jenter og Data» på NTNU. De støtter underpriviligerte jenter i India for å sikre at de får skolegang og utdannelse.

Capgeminis langsiktige satsning har gitt resultater og materialisert seg gjennom en kvinneandel på om lag 30%, noe som er godt over snittet for bransjen.

IFS

IFS har over lang tid investert i mangfold, ikke bare hva gjelder kjønn, men også demografi, seksuell legning og etnisitet. Gjennom mangfold tiltrekker de seg og ivaretar kvinnelige talent til bedriften, og de har flere bevis på at mangfold bidrar til å øke innovasjon i selskapet. De har tatt i bruk utradisjonelle virkemidler i rekruttering gjennom en «finders fee» som øker i størrelse når  kandidaten er en kvinne. IFS fokuserer også på å motivere jenter og unge kvinner til å velge en karriere innen IT og de fremmer sine kvinnelige rollemodeller.  Selskapet har i dag 34% kvinneandel og  3 av 7 i toppledelsen er kvinner.

Microsoft Norge

Microsoft Norge har vist vei når det gjelder satsning på mangfold, og de har støttet en rekke tiltak for å øke kvinneandelen gjennom flere år. Fokus på rekruttering av kvinner er forankret i ledelsen og praktiseres hele veien fra toppen og til den enkelte leder. For å øke andelen kvinner sørger de alltid for at det er minst en kvinne med i finalerunden til en ny stilling, og de tar direkte kontakt med aktuelle kvinner. De jobber aktivt for å synliggjøre rollemodeller i selskapet, og den globale organisasjonen Women@Microsoft støtter de forskjellige regionenes arbeid.

Gjennom målrettede tiltak har de oppnådd hele 60% kvinneandel i ledergruppen og 31% andel totalt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Helene Clementsen, PR- og kommunikasjonsansvarlig, Oda-Nettverk

Helene.clementsen@telenor.com / 975 85 289

Oda-Nettverk er Norges ledende nettverk for kvinner som jobber i IT-bransjen. Nettverket teller i dag over 5.000 medlemmer fra 800 ulike bedrifter.

Odanettverkets pressemelding

  • Publisher: ODA NETTVERK
  • Published on: 04.30.2015
Share

" Viscenario the mobile platform for Project collaboration to FM "